Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Vaša privatnost nam je važna. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te postupamo u skladu s time i zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno novoj europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. (tzv. GDPR). U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.
Obradu osobnih podataka vodi:
Udruga Gradionica, Vramčeva 18, Zagreb, HRVATSKA
e-mail: info@gradionica.hr

Kao kupac i korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.

Svrhe i pravna osnova obrade podataka
Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva za izvršenje određene tražene usluge, radi izravnog marketinga radi ponude proizvoda krajnjim kupcima i slanja periodičkih obavijesti (tzv. newsletter), kao i radi poštivanja naših pravnih obveza. Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.

Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka („GDPR“) i hrvatskim zakonima i propisima.
Ne uzimamo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.
Podaci koje uzimamo mogu sadržavati:
1.    Ime i prezime (ime roditelja)
2.    Adresa stanovanja (ulica, broj, mjesto, poštanski broj)
4.    OIB
5.    E-mail adresa
6. Broj telefona

Otkrivanje i prijenos podataka
Vaše podatke, u slučaju kad je potrebno, prosljeđujemo državnim tijelima kada zakon to zahtjeva.

Obavještavanje putem e-pošte
Za isporuke newslettera, kao i za upravljanje listama primatelja i evidenciju odjava, Gradionica koristi Acymailing platformu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima (GDPR). Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti primanje naših obavijesti.
Prava korisnika
Osiguravamo Vam sljedeća prava
- Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima
- Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali)
- Pravo na zaborav
- Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka
Pravo na pristup
Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo u evidencijama.
Pravo na ispravak
Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.
Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka
Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor:
• vezano obavijesti („newsletter”) – nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu;
• vezano za druge slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva
Kolačići
Na našem web mjestu upotrebljavamo računalne kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i olakšali Vam snalaženje po našim web stranicama.
Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava
Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte nas na adresi: info@gradionica.hr uz napomenu ZAŠTITA PODATAKA u rubrici "predmet" ili "subject"

Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

Prijava